Правила хостингу

Правила надання послуг

1. Правдивість ідентифікаційних даних

1.1. При реєстрації Замовник зобов’язаний ввести актуальну інформацію, що містить найменування юридичної особи, її фактичну адресу, поштові реквізити, контактні дані, а також ПІБ уповноваженого представника цієї юридичної особи. Якщо з’ясовується, що будь-яка інформація є неправдивою, Виконавець має право призупинити надання Послуг, до надання правдивих даних.

1.2. Виконавець залишає за собою право негайно призупинити надання Послуг у випадках:

 • дій з боку Замовника, спрямованих на те, щоб видавати себе за співробітників Виконавця або третьої сторони без достатніх на те прав;
 • фальсифікації своєї IP-адреси та засобів ідентифікації, а також адрес, які використовуються в інших мережевих протоколах при передачі даних до мережі Інтернет.

2. Виконання заявок Службою технічної підтримки

2.1. Заявки до Служби технічної підтримки приймаються виключно через тікет-систему в Особистому кабінеті Замовника, увійти до якого можна з сайту Виконавця або за посиланням http://www.hostpark.ua/billing.php. Час реакції на тікет 1 год.

2.2. Додаткові канали зв’язку з технічною підтримкою: онлайн-підтримка на сайті, телефонний дзвінок, електронний лист, Skype. Ці канали використовуються для консультацій щодо послуг або уточнення стану тікетів.

2.3. У виконанні або обробці заявки може бути відмовлено в таких випадках:

 • не надано інформації для ідентифікації Замовлення;
 • вимоги надати послугу, яка не відповідає умовам Договору;
 • надання Послуг призупинено на підставах, передбачених Договором.

2.4. Служба технічної підтримки не зобов’язана здійснювати консультування щодо програмування, вебдизайну, налаштувань скриптів та програм, а також з інших аналогічних питань.

3. Зберігання та розповсюдження незаконної інформації

3.1. Виконавець не контролює зміст інформації, яка зберігається або розповсюджується Замовником за допомогою наданих Послуг та не несе відповідальності за її точність, якість та зміст.

3.2. Виконавець залишає за собою право без попередження Замовника призупинити надання Послуг у випадках:

 • розміщення та пропаганди ресурсів, що містять пропаганду насильства, фашизму, екстремізму, тероризму, націоналізму, шовінізму, расової ненависті, а також ресурси, що містять заклики до повалення законної влади в будь-якій державі, наклеп, загрози чи образи на адресу конкретних осіб, чи організацій;
 • розміщення підтримують або пропагують діяльність, що порушує державні чи міжнародні закони, ресурсів, а також посилань на них;
 • поширення або використання матеріалів, захищених авторськими правами без дозволу правовласника, а також розміщення посилань на подібні ресурси;
 • збирання, зберігання, використання чи розповсюдження персональних даних третіх осіб, коли ці особи прямо не уповноважили Замовника на вчинення таких дій;
 • поширення чи пропаганди порнографії, дитячої еротики, реклами інтимних послуг тощо;
 • розміщення або передачі матеріалів, які роз’яснюють порядок створення та застосування вибухових речовин чи іншої зброї.

3.3. Замовник несе повну відповідальність за всі матеріали, розміщені для спільного доступу або передані приватно за допомогою Послуг Виконавця.

4. Несанкціонований доступ та мережеві атаки

4.1. Виконавець має право без попереднього повідомлення Замовника припинити надання Послуг у випадках:

 • якщо за обґрунтованою думкою Виконавця використання Замовником Послуг може завдати шкоди Виконавцю та/або викликати збій технічних та програмних засобів Виконавця та/або третіх осіб;
 • поширення комп’ютерних вірусів, троянських, шпигунських та інших програм, що призначені для порушення або обмеження функціональності будь-якого комп’ютерного чи телекомунікаційного обладнання або для здійснення несанкціонованого доступу;
 • розповсюдження серійних номерів до комерційних програмних продуктів або програм для їх генерації, а також логіни, паролі та інші засоби для отримання несанкціонованого доступу до платних ресурсів в Інтернеті, а також розміщення посилань на вказану вище інформацію;
 • дій, спрямованих на отримання несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі (комп’ютерів, іншого обладнання чи інформаційних ресурсів);
 • передачі устаткуванню третіх осіб марної інформації, що створює надмірне навантаження на ньому та проміжних ділянках мережі, в обсягах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв’язності мереж та доступності окремих її елементів;
 • неузгоджених із власниками ресурсів дій щодо сканування вузлів мереж з метою виявлення вразливості безпеки, списків відкритих портів тощо;
 • надання Замовником поштових релеїв, відкритих анонімних проксі-серверів, відкритих серверів телеконференцій і т.п.

5. Несанкціоноване розсилання повідомлень (спам)

5.1. Виконавець має право без попереднього повідомлення Замовника тимчасово припинити надання Послуг у випадках:

 • розповсюдження Замовником рекламної інформації та інших матеріалів у рекламних цілях без попередньо отриманої згоди одержувача (спам), у тому числі електронних повідомлень, що містять посилання на сайт та закликають до його відвідування;
 • внесення адреси електронної пошти до списків періодичних розсилок повідомлень без попередньої згоди власника адреси (якщо підписка на отримання повідомлень є обов’язковою умовою реєстрації на сайті, то користувач повинен бути проінформований про це до надання своїх даних, навіть якщо в повідомленнях, що надсилаються системою, описаний метод видалення адреси зі списку розсилки);
 • регулярної розсилки повідомлень, що не містять опису способу видалення адреси зі списку розсилки;
 • надсилання повідомлень на адреси, з яких раніше надходили запити на те, щоб цього не відбувалося;
 • рекламування товарів та послуг, які обмежені чи заборонені чинним законодавством України;
 • поширення Замовником чужих адрес електронної пошти та комерційних пропозицій сумнівного характеру (наприклад, схем «пірамід», систем інтернет-заробітку, «листів щастя» тощо);
 • якщо є підстави вважати, що Замовник сприяє проведенню небажаних розсилок за допомогою забезпечення зв’язності серверів і підмереж, що розповсюджують їх, хостингу сайтів, підтримки поштових адрес і серверів DNS для доменів, які використовуються для цього технічно.

6. Додаткові права та відповідальності Сторін

6.1. Виконавець має право призупинити надання Послуг у випадках:

 • здійснення інших дій, що не передбачені Договором та Регламентом, але містять склад адміністративного чи кримінального правопорушення, або порушують права третіх осіб;
 • якщо Виконавець одержує відповідний запит або вказівку з боку будь-якого державного, регуляційного чи іншого компетентного органу.

6.2. Час припинення надання Послуг з причин, зазначених у Регламенті, не вважається перервою у наданні Послуг та не може розглядатися як порушення Виконавцем своїх зобов’язань, передбачених Договором та Додатками до нього.

6.3. Припинення надання Послуг здійснюється до виконання Замовником вимог Виконавця щодо усунення порушень та не скасовує виконання Замовником усіх своїх зобов’язань за Договором.

6.4. Виконавець може призупиняти надання Послуг на час, необхідний для проведення регламентних робіт на устаткуванні, попередньо повідомивши про це Замовника, не менше ніж за добу до початку проведення робіт на устаткуванні.

6.5. Виконавець має право проводити екстрені роботи, що вимагають термінового відключення обладнання Замовника, за умови, що ризик збереження увімкненого обладнання більше, ніж відключеного. У цьому випадку Виконавець зобов’язується повідомити технічний персонал Замовника про відключення обладнання не менше ніж за 8 (вісім) годин до проведення робіт через повідомлення в Особистому кабінеті, телефонному зв’язку або електронній пошті.

6.6. Виконавець не несе жодної відповідальності:

 • за якість з’єднання з мережею Інтернет, пов’язану з якістю функціонування мереж інших провайдерів, політикою обміну трафіком між провайдерами, функціонуванням обладнання та програмного забезпечення Замовника та іншими обставинами, що знаходяться поза зоною компетенції та впливу Виконавця;
 • за порушення прав третіх осіб, що виникли внаслідок дій Замовника, вчинених з використанням Послуг, які надаються Виконавцем.

6.7. Виконавець попереджає Замовника, що випадкові чи навмисні дії в Інтернеті можуть спричинити порушення національного законодавства інших країн. Виконавець не несе відповідальності за такі можливі порушення з боку Замовника.

7. Порядок розгляду претензій та спорів

7.1. Претензійний порядок вирішення спорів є обов’язковим.

7.2. Претензії Замовника щодо наданих Послуг приймаються та розглядаються Виконавцем лише письмово та у передбаченому законом порядку.

7.3. У претензії мають бути зазначені найменування заявника, фактичну адресу (за якою Виконавцю слід надсилати відповідь на претензію), дані свідоцтва про державну реєстрацію організації (документи, що засвідчують особу, для фіз. осіб), банківські реквізити (якщо є), підстава для пред’явлення претензії, сума претензії за кожною окремою вимогою, перелік документів, що додаються.

7.4. Претензія має бути підписана заявником чи його уповноваженим представником.

7.5. У разі недосягнення згоди між сторонами суперечка підлягає розгляду в суді загальної юрисдикції за місцем знаходження Виконавця.

7.6. Визнання судом будь-якого положення цього Регламенту недійсним або таким, що не підлягає примусовому виконанню, не тягне за собою недійсності чи нездійсненності інших положень Регламенту.

Відгуки

Review logo

Протягом декількох років співпрацюємо з компанією Hostpark. Дуже задоволені злагодженою роботою! Компанія завжди надає якісні послуги та пропонує вигідні умови. Техпідтримка швидко реагує на запити, якщо потрібно, проводить консультації та роз'яснення. Якщо виникають технічні питання, спеціалісти оперативно все вирішують! Можемо сміливо рекомендувати!

З повагою,
Директор ТОВ "Астелит"
Михайло Савінов

Review logo

AVA Group рекомендує компанію Hostpark, як надійного партнера, перевіреного часом. Ви завжди стоїте на захисті інтересів свого клієнта, і це не може не радувати. Бажаємо вам розвитку та процвітання!

З повагою,
Президент AVA Group
Максим Шевчук

Review logo

ТОВ «СІЕФДЖІ Трейдинг» висловлює подяку ТОВ «ХОСТ ПАРК ГРУП» за успішну реалізацію проекту з впровадження нового хостингу віртуальної інфраструктури на базі дата центру Atman. За три роки співпраці ТОВ «ХОСТ ПАРК ГРУП» проявили себе як експерти у своїй сфері, в проектах були задіяні сертифіковані інженери та кваліфіковані технічні спеціалісти. Фахівці ТОВ «ХОСТ ПАРК ГРУП» активно брали участь в проектуванні, побудові інфраструктури згідно з вимогами проекту, у розвитку та розширенні дата центру, у активному його супроводі. Інженерна підтримка в самому дата центрі надавалося своєчасно та на відповідному професійному рівні, впровадження нових потужностей виконувалось максимально якісно та у найкоротші терміни. Хочемо відзначити високий професійний рівень фахівців ТОВ «ХОСТ ПАРК ГРУП» та подякувати за оперативне та якісне виконання проекту. Всі роботи виконані в повному обсязі відповідно до договірних зобов’язань і технічного завдання та з дотриманням строків. Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю.

З повагою,
Директор департаменту розвитку та підтримки бізнесу
ТОВ "СІЕФДЖИ Трейдінг"
Чернявський В. Ю.

Блог

Нам довіряють

Залишились питання?

Спитайте нас і наші менеджери зв’яжуться з Вами в найближчий час.